Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,631/0,633/1,890/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/02/0,690/00/01/0,350/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/01/1,641/1,640/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,270/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,400/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Kronoberg 1/0,491/0,490/02/0,981/0,490/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/01/0,400/00/00/00/00/00/02/0,800/00/00/0
Skåne 0/00/00/01/0,070/00/01/0,070/00/00/00/00/0
Stockholm 6/0,254/0,173/0,126/0,259/0,3713/0,541/0,043/0,123/0,124/0,170/00/0
Södermanland 1/0,330/00/01/0,330/00/01/0,330/00/01/0,330/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/01/0,250/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/02/0,713/1,065/1,770/01/0,351/0,350/00/01/0,350/00/0
Västerbotten 1/0,360/01/0,361/0,360/00/01/0,360/02/0,731/0,360/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 1/0,361/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/03/0,173/0,171/0,061/0,063/0,171/0,062/0,110/01/0,060/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/01/0,331/0,330/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/01/0,211/0,216/1,284/0,851/0,210/00/00/00/00/0
Totalt12/0,1112/0,1111/0,1119/0,1820/0,1928/0,278/0,087/0,0710/0,1011/0,110/00/0