Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Kön 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man58,6%65,1%55,9%51,6%57,3%62,6%55,9%60,0%50,9%51,0%49,5%54,9%52,1%52,3%52,0%48,5%48,6%49,3%52,3%53,5%50,7%52,9%53,5%54,6%54,5%
Kvinna40,2%34,8%44,0%48,3%42,6%37,3%44,0%40,0%49,0%48,9%50,4%45,0%47,6%47,6%47,9%51,2%50,7%49,9%47,3%45,3%48,8%46,4%45,7%44,2%43,9%
Okänd1,2%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,3%0,1%0,1%0,3%0,7%0,8%0,4%1,2%0,5%0,7%0,8%1,2%1,6%