Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP, MIC >= 0.5 mg/L) blev anmälningspliktiga 1996. De har tidigare benämnts PRP (penicillin-resistenta pneumokocker). Eftersom PRP enligt internationellt vedertagna benämningar ska ha MIC >= 2 mg/L, benämns de anmälningspliktiga pneumokockerna fortsättningsvis PNSP, MIC >= 0.5 mg/L för att undvika begreppsförvirring.

Trender

Under 2007 rapporterades 672 fall av PNSP vilket innebär en incidens av 7,3 fall per 100 000 invånare i Sverige. Liksom tidigare år påträffades merparten av PNSP i prov från nasofarynx. Bland samtliga inrapporterade laboratorierapporter återfanns 27 invasiva isolat, 25 från blod och 2 från hjärn-/ryggmärgsvätska.

Kön, ålder och smittplats

PNSP-fallen var jämnt fördelade mellan könen och vanligast hos barn yngre än 10 år. 62 % fanns hos barn 0–4 år, 5 % i åldersgruppen 5–9 år och endast 33 % var äldre än 10 år.

Penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Figur. Antal fall (vänster) och incidens per 100 000 invånare (höger) av PNSP 1997–2007.

PNSP rapporterades från alla landsting men Stockholms län (287 st. incidens 14,7/105) och Skåne (195 stycken incidens 16,3/105) stod för 72 % av alla fall. Övriga landsting rapporterade mellan 23 och 38 fall. Den varierande incidensen beror på att smittspårningsintensiteten varierar, liksom riktade screeningprogram. 67 % av alla fall uppgavs vara smittade i Sverige och 10 % utomlands. För resterande 152 fall var smittland inte angivet.

Serotypdistribution hos PNSP

Vanligaste serotyperna var i fallande ordning typ 19F, 14, 9V, 6B, 23F och 19A. Typ 9V var således inte lika dominerande som tidigare och 19F och 14 hade tagit över tätpositionen. Med molekylära tekniker har vi studerat PNSP från 1999 till 2003. Den ökning som vi noterat av typ 14 utgjordes av pneumokocker som tillhör samma klon som typ 9V, men med typ 14 kapsel.