Q-feber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

    Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
    Totalt0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0