Under året anmäldes 7 Q-feberfall, vilket är en ökning från de mellan 1 och 3 fall som anmälts under tidigare år. De anmälda personerna var samtliga smittade utomlands. Det finns inga uppgifter om vad ökningen beror på.