Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades sju fall av Q-feberinfektion (Coxiella burnetti) vilket är något fler än de senaste åren (figur 1). Av de drabbade var medianåldern 60 år och över 70 procent var män. Fem av fallen var positiva för fas II antikroppar och bedöms därmed som akut infektion. Alla Q-feberfallen antas ha blivit smittade utomlands där Spanien var det vanligast angivna smittlandet.

Figur 1. Antal fall med Q-feberinfektion under åren 2009-2019.

Figur 1. Antal fall med Q-feberinfektion under åren 2009-2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om Q-feber
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)