Rabies – sjukdomsstatistik

Lyssna

Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Rabies är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Rabies 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga humanfall av rabies i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från sex personer med frågeställning rabies.

De senaste 50 åren har två personer vårdats i Sverige efter att ha blivit smittade av rabies i samband med utlandsresor.

Läs mer