Rabies – sjukdomsstatistik

Lyssna

Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Rabies är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Rabies 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget humanfall av rabies har rapporterats i Sverige under 2018. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från två individer med frågeställning rabies. Under 2018 har WHO påbörjat ett arbete med målsättningen att kunna förhindra alla dödsfall bland människor år 2030 bland annat genom förbättrad tillgång till vaccin.

Läs mer