Sammanfattning och bedömning

Inget humanfall av rabies har rapporterats i Sverige under 2018. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från två individer med frågeställning rabies. Under 2018 har WHO påbörjat ett arbete med målsättningen att kunna förhindra alla dödsfall bland människor år 2030 bland annat genom förbättrad tillgång till vaccin.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om rabies
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Information om beredskapsdiagnostik
Information om vaccin mot rabies
WHO:s information om rabies
Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd