Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga humanfall av rabies i Sverige. Under året har prover från 9 individer analyserat med frågeställning rabies. 2018 påbörjade WHO ett arbete med målsättningen att kunna förhindra alla dödsfall bland människor år 2030 bland annat genom förbättrad tillgång till vaccin.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Rabies 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om rabies

Tabellsamling – årsrapporter 2019
Information om beredskapsdiagnostik
Information om vaccin mot rabies
WHO:s information om rabies
Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd