Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga humanfall av rabies i Sverige. Prover från två individer analyserades med frågeställning rabies under året. De senaste 40 åren har två personer vårdats i Sverige efter att ha blivit smittade av rabies i samband med utlandsresor.

Läs mer