Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades ett fall av stelkramp i Sverige.

De senaste tio åren har totalt 18 fall av stelkramp rapporterats (0–4 fall/år, medianålder 77 år). Kvinnor är överrepresenterade och har utgjort 78 procent av de fall som har rapporterats sedan 2012. Några fall har fått en enstaka vaccindos innan smittotillfället, men oftast är vaccinationsstatusen okänd.

Läs mer