Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades inga humanfall av trikinos i Sverige. Diagnosen är ovanlig och sedan 2004 har endast sju fall rapporterats (varav ett anges ha smittats i Sverige). Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 13 individer med frågeställning trikinos.

Läs mer