Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen TBE men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.

Antalet fall och incidensen innefattar alltså samtliga virala meningoencefaliter. Data på enbart TBE visas årligen i Folkhälsomyndighetens epidemiologiska årsrapporter.

Sjukdomsinformation

Virala meningoencefaliter 2015

Under 2015 rapporterades 880 fall av virala meningoencefaliter. TBE med 268 rapporterade fall var den vanligaste orsaken.

Antal fall: Virala meningoencefaliter 2011-2015, fördelning efter påvisat virus

Virala meningoencefaliter 2011-2015, fördelning efter påvisat virus, Antal fall

Enterovirus-meningoencefaliter

Molekylär typning av Enterovirus 2015

Totalt typades 273 prov från 259 patienter vid Folkhälsomyndigheten under 2015. Av dessa kom 175 prov från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit (64 %).

De fem vanligast förekommande enterovirustyperna under 2015 var Coxsackievirus (CV-) serotyp CV-B5, Echovirus (E-) serotyper E-6, E-30, E-11 och E-9.

Figur 2: De fem vanligast förekommande Enterovirustyperna 2015 jämfört med åren 2011-2014

Figur 2: De fem vanligast förekommande Enterovirustyperna 2015 jämfört med åren 2011-2014

CV-B5 var även den vanligaste serotypen bland prover från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit (12%).

Figur 3: Antal typade enterovirusprover per månad (ankomst) från patienter med enterovirusorsakad meningoenecefalit 2015 (n= 175)

Figur 3: Antal typade enterovirusprover per månad (ankomst) från patienter med enterovirusorsakad meningoenecefalit 2015 (n= 175).

Andra påvisade Enterovirusserotyper var: CV-B2, E-25, CV-A9, E-18, E-11, CV-B3, E-7, E-5, CV-A16, CV-B4, E-11 och E-15.

Fördelningen av serotyper visade lite variation beroende av vilket provmaterial som analyserades:

CV-B5 var den vanligast förekommande serotypen i likvorprov (12%) följt av E-6 (9,5%) och E-9 (7%). I avföringsprov/isolat var E-11 (12%) den vanligast förekommande serotypen, följt av E-30 (7%), E-6 (7%) och CV-B5 (6,5%).

Virologiska polioövervakning: Enterovirusisolering

Den virologiska polioövervakningen i Sverige baseras på isolering av enterovirus i avföringsprover från patienter med virusorsakad meningoencefalit. Därför är det mycket viktigt att Sverige upprätthåller en högkvalitativ isolering av enterovirus. Laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten är WHO certifierat och ackrediterat och enterovirusisolering används i enlighet med Folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer. Detta utgör en viktig del av det arbete som utförs i Sverige för att kunna säkerställa att landet även fortsättningsvis kan förklaras poliofritt.

I analysprocessen ingår att alla avföringsprover ympas på L20B- och RD-celler enligt WHO:s riktlinjer: 2015 analyserades 131 avföringsprov/isolat (och 46 likvorprov) med virusisolering däribland påvisades ingen vildtyps poliovirus eller poliovirusvaccinstam.

Enligt WHO:s riktlinjer har analysen av avföringsprov med isolering och efterföljande molekylära metoder den högsta sensitiviteten för påvisning av polio. Även om dem flesta länder i världen har varit poliofria i många år, är det mycket viktigt att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio eftersom risken för import till Sverige finns.

Vill vi därför vänligen påminna om:

  • vikten av att tänka på polio i diagnostiken av oklara förlamningssymptom (e.g. AFP) och vid serösa meningiter.
  • att skicka avföringsprovet (respektive enterovirusisolatet) till Folkhälsomyndigheten för att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio.