Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen TBE men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.

Antalet fall och incidensen innefattar alltså samtliga virala meningoencefaliter. Data på enbart TBE visas årligen i Folkhälsomyndighetens epidemiologiska årsrapporter.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Andel smittade i Sverige:44,0%65,0%66,0%62,0%64,0%52,0%55,0%53,0%52,0%59,0%56,0%49,0%62,0%63,0%54,0%53,0%56,0%28,0%
Andel smittade utomlands:0,0%1,0%1,0%2,0%2,0%2,0%3,0%2,0%1,0%1,0%2,0%3,0%3,0%3,0%3,0%1,0%2,0%2,0%
Andel som saknar uppgift:56,0%34,0%33,0%36,0%34,0%46,0%42,0%45,0%47,0%40,0%42,0%48,0%35,0%34,0%43,0%46,0%42,0%70,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2004

Totalt 217 rapporterade fall.

 • 60 (28,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 153 (70,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Tyskland - 1
 3. Sri Lanka - 1

År 2005

Totalt 284 rapporterade fall.

 • 160 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 118 (42,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ecuador - 1
 2. Nicaragua - 1
 3. Mali - 1
 4. Finland - 1
 5. Tjeckien - 1
 6. Afrika - 1

År 2006

Totalt 454 rapporterade fall.

 • 239 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 209 (46,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5
 2. Frankrike - 1

År 2007

Totalt 488 rapporterade fall.

 • 262 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 212 (43,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5
 2. Thailand - 2
 3. Venezuela - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. Lettland - 1
 6. Frankrike - 1
 7. Kirgizstan - 1
 8. Malawi - 1
 9. Spanien - 1

År 2008

Totalt 584 rapporterade fall.

 • 370 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 18 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 196 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. Thailand - 4
 3. Egypten - 1
 4. Afrika - 1
 5. Slovakien - 1
 6. Norge - 1
 7. Nordeuropa - 1
 8. Nederländerna - 1
 9. Tunisien - 1
 10. Ungern - 1

År 2009

Totalt 544 rapporterade fall.

 • 338 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 192 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. Schweiz - 1
 3. Afghanistan - 1
 4. Serbien och Montenegro - 1
 5. Spanien - 1
 6. Zambia - 1
 7. Egypten - 1
 8. Albanien - 1
 9. Italien - 1

År 2010

Totalt 734 rapporterade fall.

 • 356 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 22 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 356 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. Spanien - 2
 3. Thailand - 2
 4. Vietnam - 2
 5. Tyskland - 1
 6. Förenade arabemiraten - 1
 7. Afghanistan - 1
 8. Storbritannien - 1
 9. Eritrea - 1
 10. Tanzania - 1
 11. Egypten - 1
 12. Kenya - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Norge - 1
 15. Turkiet - 1

År 2011

Totalt 934 rapporterade fall.

 • 522 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 20 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 392 (42,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5
 2. Frankrike - 2
 3. Thailand - 2
 4. Estland - 2
 5. Tyskland - 1
 6. USA - 1
 7. Storbritannien - 1
 8. Spanien - 1
 9. Egypten - 1
 10. Kenya - 1
 11. Malta - 1
 12. Danmark - 1
 13. Italien - 1

År 2012

Totalt 859 rapporterade fall.

 • 506 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 344 (40,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 2
 2. Finland - 2
 3. Österrike - 1
 4. Kina - 1
 5. Serbien - 1
 6. Åland öar - 1
 7. Irland - 1

År 2013

Totalt 972 rapporterade fall.

 • 508 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 12 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 452 (47,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Spanien - 1
 3. Tanzania - 1
 4. Slovenien - 1
 5. Thailand - 1
 6. Afrika - 1
 7. Lettland - 1
 8. Grekland - 1
 9. Etiopien - 1
 10. Finland - 1
 11. Ungern - 1
 12. Europa - 1

År 2014

Totalt 904 rapporterade fall.

 • 483 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 406 (45,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 2
 2. Thailand - 2
 3. Turkiet - 2
 4. Vitryssland - 1
 5. Syrien - 1
 6. Kenya - 1
 7. Österrike - 1
 8. Luxemburg - 1
 9. Tunisien - 1
 10. Israel - 1
 11. Italien - 1
 12. Korea - 1

År 2015

Totalt 880 rapporterade fall.

 • 484 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 23 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 373 (42,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. Estland - 2
 3. Åland öar - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Kap Verde - 1
 6. Ecuador - 1
 7. Afghanistan - 1
 8. Spanien - 1
 9. Danmark - 1
 10. Nederländerna - 1
 11. Grekland - 1
 12. Cypern - 1
 13. Botswana - 1
 14. Indien - 1
 15. Italien - 1

År 2016

Totalt 873 rapporterade fall.

 • 454 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 405 (46,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 3
 2. Norge - 2
 3. Kroatien - 2
 4. Åland öar - 2
 5. Litauen - 1
 6. Sri Lanka - 1
 7. Grekland - 1
 8. Syrien - 1
 9. Finland - 1

År 2017

Totalt 986 rapporterade fall.

 • 627 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 23 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 336 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5
 2. Åland öar - 3
 3. Thailand - 2
 4. Italien - 2
 5. Tyskland - 1
 6. Litauen - 1
 7. USA - 1
 8. Spanien - 1
 9. Slovenien - 1
 10. Ghana - 1
 11. Polen - 1
 12. Norge - 1
 13. Estland - 1
 14. Kina - 1
 15. Etiopien - 1

År 2018

Totalt 1310 rapporterade fall.

 • 806 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 27 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 477 (36,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien - 5
 2. Norge - 3
 3. Finland - 3
 4. USA - 2
 5. Thailand - 2
 6. Storbritannien - 1
 7. Kroatien - 1
 8. Polen - 1
 9. Tjeckien - 1
 10. Afrika - 1
 11. Danmark - 1
 12. Makedonien - 1
 13. Vietnam - 1
 14. Turkiet - 1
 15. Tunisien - 1

År 2019

Totalt 1006 rapporterade fall.

 • 668 (66,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 12 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 326 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Tyskland - 1
 3. Litauen - 1
 4. Spanien - 1
 5. Egypten - 1
 6. Norge - 1
 7. Filippinerna - 1
 8. Nederländerna - 1
 9. Grekland - 1
 10. Turkiet - 1
 11. Marocko - 1

År 2020

Totalt 637 rapporterade fall.

 • 415 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 217 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kap Verde - 1
 2. Litauen - 1
 3. Vietnam - 1
 4. Thailand - 1
 5. Polen - 1

År 2021

Totalt 114 rapporterade fall.

 • 50 (44,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 64 (56,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.