Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:42,0%49,0%42,0%49,0%46,0%42,0%35,0%37,0%42,0%40,0%39,0%38,0%33,0%41,0%44,0%28,0%30,0%22,0%8,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%1,0%1,0%2,0%2,0%2,0%2,0%2,0%1,0%1,0%2,0%3,0%2,0%2,0%3,0%0,0%3,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:58,0%51,0%57,0%50,0%52,0%56,0%63,0%61,0%56,0%59,0%60,0%60,0%64,0%57,0%54,0%69,0%70,0%75,0%91,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1998

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1999

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2000

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2001

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2002

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2003

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2004

Totalt 153 rapporterade fall.

 • 13 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 138 (91,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 138
 2. Sri Lanka - 1
 3. Finland - 1

År 2005

Totalt 146 rapporterade fall.

 • 32 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 110 (75,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 109
 2. Ecuador - 1
 3. Nicaragua - 1
 4. Mali - 1
 5. Afrika - 1

År 2006

Totalt 291 rapporterade fall.

 • 86 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 204 (70,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 202
 2. Frankrike - 1

År 2007

Totalt 303 rapporterade fall.

 • 85 (28,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 209 (69,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 209
 2. Thailand - 2
 3. Venezuela - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. Frankrike - 1
 6. Malawi - 1
 7. Spanien - 1
 8. Finland - 1
 9. Kirgizistan - 1

År 2008

Totalt 360 rapporterade fall.

 • 158 (44,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 194 (54,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 193
 2. Thailand - 4
 3. Nederländerna - 1
 4. Tunisien - 1
 5. Egypten - 1
 6. Afrika - 1

År 2009

Totalt 334 rapporterade fall.

 • 138 (41,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 190 (57,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 190
 2. Afghanistan - 1
 3. Spanien - 1
 4. Finland - 1
 5. Egypten - 1
 6. Zambia - 1
 7. Albanien - 1

År 2010

Totalt 560 rapporterade fall.

 • 185 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 19 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 356 (64,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 356
 2. Spanien - 2
 3. Thailand - 2
 4. Vietnam - 2
 5. Tyskland - 1
 6. Storbritannien - 1
 7. Eritrea - 1
 8. Afghanistan - 1
 9. Förenade arabemiraten - 1
 10. Tanzania - 1
 11. Egypten - 1
 12. Kenya - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Norge - 1
 15. Turkiet - 1

År 2011

Totalt 650 rapporterade fall.

 • 246 (38,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 391 (60,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 390
 2. Thailand - 2
 3. Tyskland - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. USA - 1
 6. Frankrike - 1
 7. Spanien - 1
 8. Egypten - 1
 9. Kenya - 1
 10. Malta - 1
 11. Danmark - 1
 12. Finland - 1
 13. Italien - 1

År 2012

Totalt 572 rapporterade fall.

 • 222 (39,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 344 (60,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 344
 2. Turkiet - 2
 3. Österrike - 1
 4. Kina - 1
 5. Serbien - 1
 6. Irland - 1

År 2013

Totalt 763 rapporterade fall.

 • 304 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 450 (59,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 449
 2. Tyskland - 1
 3. Grekland - 1
 4. Spanien - 1
 5. Etiopien - 1
 6. Tanzania - 1
 7. Ungern - 1
 8. Europa - 1
 9. Thailand - 1
 10. Afrika - 1

År 2014

Totalt 726 rapporterade fall.

 • 307 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 406 (56,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 406
 2. Frankrike - 2
 3. Turkiet - 2
 4. Thailand - 2
 5. Vitryssland - 1
 6. Luxemburg - 1
 7. Tunisien - 1
 8. Syrien - 1
 9. Israel - 1
 10. Kenya - 1
 11. Italien - 1

År 2015

Totalt 612 rapporterade fall.

 • 228 (37,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 371 (61,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 368
 2. Tyskland - 1
 3. Ecuador - 1
 4. Kap Verde - 1
 5. Afghanistan - 1
 6. Spanien - 1
 7. Nederländerna - 1
 8. Cypern - 1
 9. Grekland - 1
 10. Botswana - 1
 11. Åland - 1
 12. Indien - 1
 13. Montenegro - 1
 14. Italien - 1

År 2016

Totalt 635 rapporterade fall.

 • 220 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 405 (63,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 397
 2. Thailand - 3
 3. Norge - 2
 4. Kroatien - 2
 5. Grekland - 1
 6. Sri Lanka - 1
 7. Syrien - 1

År 2017

Totalt 595 rapporterade fall.

 • 249 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 333 (56,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 323
 2. Thailand - 2
 3. Finland - 2
 4. Italien - 2
 5. USA - 1
 6. Spanien - 1
 7. Slovenien - 1
 8. Ghana - 1
 9. Norge - 1
 10. Kina - 1
 11. Etiopien - 1

År 2018

Totalt 925 rapporterade fall.

 • 428 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 22 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 475 (52,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 460
 2. Serbien - 4
 3. Norge - 3
 4. USA - 2
 5. Thailand - 2
 6. Kroatien - 1
 7. Storbritannien - 1
 8. Tjeckien - 1
 9. Polen - 1
 10. Afrika - 1
 11. Makedonien - 1
 12. Vietnam - 1
 13. Grekland - 1
 14. Tunisien - 1
 15. Turkiet - 1

År 2019

Totalt 648 rapporterade fall.

 • 316 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 325 (50,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 318
 2. Filippinerna - 1
 3. Nederländerna - 1
 4. Turkiet - 1
 5. Grekland - 1
 6. Marocko - 1
 7. Spanien - 1
 8. Egypten - 1

År 2020

Totalt 362 rapporterade fall.

 • 153 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 206 (57,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 200
 2. Kap Verde - 1
 3. Vietnam - 1
 4. Thailand - 1

År 2021

Totalt 400 rapporterade fall.

 • 197 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 202 (51,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 196
 2. Spanien - 1

År 2022

Totalt 113 rapporterade fall.

 • 48 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 65 (58,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 61