Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,351/0,351/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 1/1,641/1,640/01/1,640/01/1,640/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,351/0,353/1,041/0,350/00/00/00/00/00/0
Halland 2/0,591/0,290/00/02/0,592/0,590/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/01/0,761/0,760/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,271/0,271/0,271/0,271/0,270/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/01/0,400/02/0,810/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,491/0,491/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/02/0,141/0,077/0,504/0,290/00/00/00/00/0
Stockholm 0/03/0,120/00/02/0,082/0,080/00/00/00/00/00/0
Södermanland 1/0,330/00/01/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 2/0,511/0,250/02/0,512/0,512/0,510/00/00/00/00/00/0
Värmland 1/0,352/0,710/02/0,711/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,731/0,361/0,360/01/0,360/01/0,360/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/01/0,411/0,411/0,410/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/03/1,080/02/0,720/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,060/01/0,061/0,060/00/00/00/00/00/0
Örebro 1/0,331/0,332/0,652/0,651/0,332/0,650/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,210/00/02/0,430/02/0,430/00/00/00/00/0
Totalt14/0,1314/0,139/0,0917/0,1623/0,2223/0,227/0,070/00/00/00/00/0