Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/04/2,612/1,310/00/00/0
Dalarna 1/0,360/02/0,721/0,362/0,720/00/02/0,720/00/03/1,084/1,45
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,744/6,981/1,740/00/01/1,740/0
Gävleborg 3/1,091/0,361/0,361/0,362/0,720/05/1,813/1,091/0,361/0,362/0,720/0
Halland 0/00/00/00/00/00/01/0,332/0,660/02/0,661/0,331/0,33
Jämtland 1/0,791/0,792/1,580/00/01/0,792/1,582/1,581/0,790/02/1,580/0
Jönköping 0/00/02/0,590/00/00/02/0,591/0,301/0,302/0,590/03/0,89
Kalmar 1/0,430/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,541/0,540/00/00/00/00/0
Norrbotten 1/0,401/0,400/00/00/00/00/00/01/0,401/0,400/00/0
Skåne 0/01/0,083/0,243/0,243/0,244/0,3217/1,3610/0,807/0,569/0,729/0,726/0,48
Stockholm 7/0,345/0,243/0,1410/0,4819/0,9131/1,4859/2,8327/1,2926/1,2539/1,8732/1,5325/1,20
Södermanland 0/00/00/00/01/0,371/0,372/0,731/0,372/0,731/0,372/0,730/0
Uppsala 0/02/0,591/0,304/1,183/0,894/1,184/1,186/1,775/1,482/0,595/1,483/0,89
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,371/0,370/00/01/0,371/0,370/0
Västerbotten 2/0,773/1,161/0,390/02/0,771/0,394/1,541/0,393/1,162/0,771/0,390/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/01/0,413/1,240/00/00/00/02/0,83
Västmanland 2/0,790/00/01/0,392/0,791/0,391/0,392/0,791/0,392/0,790/00/0
Västra Götaland 7/0,445/0,312/0,130/08/0,505/0,315/0,3116/1,0111/0,6910/0,635/0,317/0,44
Örebro 0/00/00/02/0,711/0,362/0,713/1,071/0,360/01/0,360/00/0
Östergötland 0/03/0,702/0,460/00/07/1,622/0,463/0,703/0,704/0,931/0,232/0,46
Totalt26/0,2722/0,2319/0,2022/0,2343/0,4561/0,64116/1,2282/0,8764/0,6877/0,8165/0,6953/0,56