Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,651/0,652/1,311/0,650/03/1,960/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,360/00/02/0,720/01/0,361/0,362/0,721/0,36
Gotland 0/00/00/00/00/00/03/5,251/1,752/3,502/3,500/02/3,50
Gävleborg 2/0,722/0,722/0,720/00/02/0,722/0,722/0,727/2,524/1,441/0,363/1,08
Halland 0/00/00/00/01/0,330/00/04/1,300/01/0,331/0,330/0
Jämtland 0/02/1,581/0,792/1,580/00/01/0,790/01/0,791/0,791/0,790/0
Jönköping 3/0,881/0,292/0,592/0,590/01/0,295/1,475/1,472/0,590/06/1,765/1,47
Kalmar 3/1,280/00/00/00/00/01/0,434/1,713/1,281/0,431/0,430/0
Kronoberg 1/0,531/0,530/00/00/00/02/1,070/02/1,070/02/1,070/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,400/02/0,800/0
Skåne 5/0,391/0,083/0,242/0,164/0,317/0,5521/1,6515/1,1813/1,0213/1,0212/0,944/0,31
Stockholm 7/0,326/0,283/0,1411/0,5111/0,5126/1,2043/1,9922/1,0231/1,4343/1,9934/1,5717/0,79
Södermanland 1/0,360/00/01/0,362/0,722/0,725/1,802/0,722/0,721/0,362/0,720/0
Uppsala 2/0,581/0,290/02/0,583/0,871/0,294/1,165/1,459/2,616/1,743/0,872/0,58
Värmland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/01/0,371/0,371/0,370/0
Västerbotten 0/01/0,383/1,151/0,380/00/02/0,773/1,151/0,381/0,381/0,381/0,38
Västernorrland 0/00/00/01/0,411/0,410/03/1,240/01/0,414/1,651/0,410/0
Västmanland 0/00/00/02/0,773/1,163/1,1614/5,404/1,543/1,164/1,542/0,771/0,39
Västra Götaland 8/0,504/0,253/0,194/0,255/0,3112/0,7412/0,7425/1,554/0,259/0,5610/0,6210/0,62
Örebro 0/00/03/1,052/0,702/0,700/02/0,702/0,702/0,701/0,351/0,352/0,70
Östergötland 4/0,911/0,232/0,461/0,232/0,464/0,914/0,912/0,462/0,467/1,604/0,916/1,37
Totalt36/0,3721/0,2223/0,2434/0,3536/0,3759/0,61129/1,3496/1,0088/0,91100/1,0487/0,9054/0,56