Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/01/0,652/1,311/0,650/03/1,960/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,360/00/01/0,360/01/0,360/02/0,720/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/03/5,251/1,752/3,501/1,750/02/3,50
Gävleborg 2/0,722/0,722/0,720/00/01/0,361/0,361/0,366/2,164/1,441/0,363/1,08
Halland 0/00/00/00/01/0,330/00/02/0,650/01/0,330/00/0
Jämtland 0/02/1,580/02/1,580/00/01/0,790/01/0,790/01/0,790/0
Jönköping 2/0,590/02/0,591/0,290/01/0,292/0,593/0,881/0,290/05/1,475/1,47
Kalmar 2/0,860/00/00/00/00/00/03/1,283/1,280/00/00/0
Kronoberg 1/0,531/0,530/00/00/00/02/1,070/02/1,070/02/1,070/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/02/0,800/0
Skåne 0/00/00/00/00/01/0,081/0,081/0,081/0,080/00/00/0
Stockholm 2/0,091/0,050/01/0,050/07/0,328/0,379/0,428/0,378/0,378/0,374/0,18
Södermanland 0/00/00/01/0,361/0,361/0,362/0,722/0,722/0,721/0,361/0,360/0
Uppsala 2/0,581/0,290/02/0,581/0,291/0,294/1,164/1,167/2,035/1,452/0,582/0,58
Värmland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/01/0,371/0,371/0,370/0
Västerbotten 0/00/01/0,381/0,380/00/01/0,382/0,771/0,381/0,381/0,381/0,38
Västernorrland 0/00/00/01/0,411/0,410/02/0,830/01/0,414/1,651/0,410/0
Västmanland 0/00/00/02/0,773/1,163/1,1614/5,404/1,543/1,164/1,542/0,771/0,39
Västra Götaland 0/01/0,060/00/01/0,060/01/0,061/0,060/00/00/00/0
Örebro 0/00/02/0,702/0,702/0,700/02/0,701/0,351/0,351/0,351/0,350/0
Östergötland 3/0,690/02/0,461/0,232/0,464/0,913/0,692/0,462/0,463/0,694/0,915/1,14
Totalt14/0,158/0,0810/0,1017/0,1814/0,1520/0,2151/0,5336/0,3743/0,4534/0,3534/0,3523/0,24