Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,651/0,650/00/00/02/1,300/01/0,650/05/3,242/1,300/0
Dalarna 2/0,720/01/0,360/01/0,361/0,363/1,080/00/01/0,364/1,430/0
Gotland 2/3,494/6,990/01/1,750/00/01/1,752/3,492/3,493/5,242/3,490/0
Gävleborg 1/0,362/0,710/01/0,362/0,716/2,141/0,361/0,362/0,712/0,712/0,710/0
Halland 0/00/00/01/0,320/01/0,322/0,642/0,641/0,324/1,292/0,641/0,32
Jämtland 0/00/01/0,791/0,790/00/02/1,580/02/1,582/1,581/0,790/0
Jönköping 2/0,580/02/0,584/1,161/0,293/0,874/1,160/01/0,292/0,584/1,160/0
Kalmar 1/0,420/00/00/00/03/1,271/0,421/0,420/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/01/0,531/0,530/00/01/0,531/0,530/03/1,593/1,590/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/01/0,400/00/01/0,405/2,003/1,201/0,400/0
Skåne 3/0,236/0,472/0,169/0,703/0,238/0,628/0,624/0,3111/0,853/0,234/0,317/0,54
Stockholm 9/0,418/0,3614/0,6417/0,7710/0,4535/1,5935/1,5927/1,2325/1,1436/1,6428/1,2711/0,50
Södermanland 1/0,360/00/02/0,711/0,361/0,361/0,362/0,712/0,711/0,362/0,713/1,07
Uppsala 1/0,292/0,574/1,152/0,573/0,867/2,014/1,158/2,294/1,153/0,862/0,573/0,86
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,362/0,733/1,092/0,730/0
Västerbotten 2/0,761/0,381/0,384/1,520/02/0,760/01/0,381/0,380/01/0,381/0,38
Västernorrland 0/00/00/01/0,412/0,821/0,412/0,826/2,473/1,230/01/0,412/0,82
Västmanland 0/02/0,761/0,380/00/01/0,380/02/0,762/0,762/0,760/02/0,76
Västra Götaland 6/0,375/0,312/0,128/0,499/0,5516/0,986/0,3713/0,806/0,3731/1,9015/0,9212/0,74
Örebro 0/00/00/00/00/01/0,351/0,351/0,351/0,350/01/0,353/1,04
Östergötland 2/0,450/01/0,230/02/0,450/01/0,234/0,903/0,681/0,233/0,682/0,45
Totalt34/0,3531/0,3230/0,3152/0,5335/0,3688/0,9073/0,7578/0,8073/0,75105/1,0880/0,8247/0,48