Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,640/01/0,640/00/02/1,280/02/1,281/0,640/00/0
Dalarna 1/0,360/00/01/0,362/0,712/0,711/0,360/02/0,710/04/1,420/0
Gotland 0/00/02/3,480/00/00/01/1,742/3,480/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,352/0,712/0,712/0,712/0,711/0,350/01/0,354/1,422/0,711/0,351/0,35
Halland 0/01/0,321/0,321/0,321/0,323/0,953/0,952/0,641/0,321/0,321/0,323/0,95
Jämtland 2/1,570/00/00/02/1,571/0,791/0,791/0,790/00/00/00/0
Jönköping 1/0,291/0,292/0,572/0,571/0,290/02/0,574/1,154/1,151/0,291/0,292/0,57
Kalmar 0/00/00/00/00/00/01/0,420/01/0,423/1,260/00/0
Kronoberg 0/00/01/0,520/00/00/00/02/1,053/1,576/3,141/0,521/0,52
Norrbotten 0/00/03/1,202/0,801/0,401/0,401/0,400/01/0,403/1,200/02/0,80
Skåne 4/0,317/0,544/0,311/0,084/0,315/0,383/0,234/0,315/0,385/0,389/0,693/0,23
Stockholm 16/0,728/0,366/0,277/0,3114/0,6324/1,0815/0,6722/0,9933/1,4837/1,6621/0,9415/0,67
Södermanland 0/00/00/01/0,350/00/04/1,413/1,063/1,064/1,411/0,350/0
Uppsala 2/0,561/0,280/00/01/0,283/0,852/0,562/0,567/1,984/1,133/0,850/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,720/00/0
Västerbotten 0/03/1,140/00/02/0,760/00/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland 1/0,411/0,411/0,410/01/0,410/01/0,411/0,410/01/0,411/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,381/0,380/01/0,380/01/0,383/1,141/0,382/0,76
Västra Götaland 3/0,184/0,245/0,302/0,129/0,5518/1,0914/0,8510/0,6112/0,738/0,4916/0,9710/0,61
Örebro 0/01/0,340/01/0,340/01/0,341/0,340/01/0,344/1,371/0,340/0
Östergötland 2/0,450/02/0,452/0,452/0,451/0,226/1,352/0,451/0,224/0,901/0,224/0,90
Totalt33/0,3330/0,3029/0,2924/0,2443/0,4460/0,6159/0,6057/0,5881/0,8289/0,9062/0,6345/0,46