Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,640/01/0,640/00/02/1,280/02/1,280/00/00/0
Dalarna 1/0,360/00/00/01/0,362/0,711/0,360/02/0,710/04/1,420/0
Gotland 0/00/01/1,740/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,350/02/0,712/0,711/0,350/00/01/0,353/1,062/0,711/0,351/0,35
Halland 0/00/00/01/0,320/03/0,953/0,950/00/00/00/00/0
Jämtland 2/1,570/00/00/02/1,571/0,791/0,791/0,790/00/00/00/0
Jönköping 1/0,291/0,291/0,291/0,291/0,290/01/0,291/0,292/0,571/0,292/0,571/0,29
Kalmar 0/00/00/00/00/00/01/0,420/01/0,421/0,420/00/0
Kronoberg 0/00/01/0,520/00/00/00/01/0,522/1,055/2,610/01/0,52
Norrbotten 0/00/02/0,802/0,801/0,401/0,400/00/01/0,401/0,400/01/0,40
Skåne 0/00/00/00/00/00/01/0,080/00/03/0,231/0,080/0
Stockholm 4/0,181/0,040/00/01/0,047/0,313/0,136/0,279/0,4011/0,496/0,277/0,31
Södermanland 0/00/00/00/00/00/04/1,411/0,352/0,704/1,411/0,350/0
Uppsala 2/0,560/00/00/01/0,283/0,851/0,281/0,285/1,413/0,853/0,850/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västerbotten 0/02/0,760/00/02/0,760/00/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland 1/0,411/0,411/0,410/01/0,410/01/0,410/00/01/0,411/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,381/0,380/01/0,380/01/0,382/0,761/0,381/0,38
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/02/0,120/00/00/01/0,060/0
Örebro 0/00/00/01/0,340/01/0,341/0,340/00/04/1,370/00/0
Östergötland 2/0,450/02/0,451/0,221/0,221/0,225/1,122/0,451/0,224/0,901/0,223/0,67
Totalt14/0,146/0,0610/0,1010/0,1013/0,1319/0,1929/0,2915/0,1531/0,3142/0,4322/0,2217/0,17