Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/01/0,631/0,630/03/1,881/0,632/1,251/0,631/0,632/1,25
Dalarna 1/0,351/0,352/0,701/0,350/00/04/1,400/02/0,702/0,701/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,710/01/1,710/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/01/0,350/00/02/0,702/0,701/0,351/0,350/01/0,35
Halland 0/00/00/00/01/0,311/0,311/0,310/00/02/0,620/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,770/01/0,771/0,771/0,77
Jönköping 2/0,560/01/0,282/0,562/0,561/0,283/0,841/0,284/1,122/0,565/1,401/0,28
Kalmar 2/0,820/01/0,410/00/03/1,231/0,410/01/0,412/0,820/01/0,41
Kronoberg 0/00/01/0,510/00/00/00/03/1,520/01/0,510/02/1,01
Norrbotten 1/0,400/00/02/0,802/0,801/0,402/0,800/00/01/0,401/0,400/0
Skåne 2/0,151/0,072/0,152/0,153/0,225/0,373/0,2210/0,7414/1,0414/1,047/0,524/0,30
Stockholm 11/0,485/0,227/0,3012/0,5214/0,6110/0,4314/0,6120/0,8719/0,8238/1,6521/0,9110/0,43
Södermanland 1/0,340/00/01/0,341/0,341/0,341/0,340/00/04/1,371/0,340/0
Uppsala 1/0,271/0,272/0,540/02/0,540/03/0,811/0,273/0,813/0,813/0,813/0,81
Värmland 2/0,712/0,710/01/0,362/0,711/0,361/0,362/0,711/0,361/0,362/0,713/1,07
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,371/0,370/01/0,373/1,124/1,491/0,37
Västernorrland 0/00/01/0,410/00/00/01/0,411/0,411/0,410/01/0,411/0,41
Västmanland 3/1,110/00/00/00/01/0,371/0,372/0,741/0,371/0,375/1,840/0
Västra Götaland 11/0,652/0,124/0,2410/0,597/0,4115/0,8916/0,9512/0,7111/0,6517/1,019/0,538/0,47
Örebro 2/0,671/0,331/0,332/0,670/01/0,332/0,672/0,676/2,011/0,330/02/0,67
Östergötland 2/0,441/0,223/0,661/0,223/0,663/0,661/0,222/0,441/0,222/0,445/1,091/0,22
Totalt42/0,4215/0,1525/0,2536/0,3638/0,3845/0,4460/0,5961/0,6068/0,6797/0,9667/0,6641/0,41