Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/01/0,630/00/03/1,881/0,631/0,630/01/0,631/0,63
Dalarna 1/0,351/0,351/0,351/0,350/00/04/1,400/02/0,702/0,701/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,710/01/1,710/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/01/0,350/00/01/0,352/0,701/0,351/0,350/01/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,310/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,770/00/01/0,771/0,77
Jönköping 2/0,560/01/0,282/0,562/0,561/0,282/0,561/0,284/1,122/0,565/1,401/0,28
Kalmar 1/0,410/00/00/00/03/1,231/0,410/00/02/0,820/01/0,41
Kronoberg 0/00/01/0,510/00/00/00/03/1,520/01/0,510/02/1,01
Norrbotten 1/0,400/00/02/0,802/0,800/02/0,800/00/01/0,401/0,400/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/03/0,223/0,220/01/0,070/0
Stockholm 3/0,130/02/0,091/0,043/0,135/0,220/03/0,137/0,308/0,357/0,302/0,09
Södermanland 1/0,340/00/01/0,341/0,341/0,341/0,340/00/03/1,031/0,340/0
Uppsala 1/0,271/0,272/0,540/02/0,540/03/0,810/02/0,543/0,813/0,813/0,81
Värmland 1/0,361/0,360/01/0,362/0,711/0,361/0,362/0,711/0,361/0,362/0,713/1,07
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,370/00/02/0,744/1,491/0,37
Västernorrland 0/00/01/0,410/00/00/01/0,411/0,411/0,410/00/01/0,41
Västmanland 2/0,740/00/00/00/01/0,371/0,372/0,741/0,371/0,375/1,840/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/01/0,062/0,122/0,121/0,062/0,120/01/0,06
Örebro 2/0,671/0,331/0,332/0,670/01/0,331/0,332/0,676/2,010/00/02/0,67
Östergötland 2/0,441/0,221/0,221/0,222/0,443/0,660/02/0,441/0,222/0,444/0,871/0,22
Totalt18/0,186/0,0610/0,1013/0,1314/0,1418/0,1824/0,2426/0,2631/0,3132/0,3236/0,3621/0,21