Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/01/0,630/02/1,252/1,252/1,251/0,631/0,63
Dalarna 0/00/01/0,350/01/0,351/0,351/0,353/1,041/0,351/0,354/1,390/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,691/1,692/3,380/01/1,690/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/05/1,741/0,353/1,052/0,707/2,443/1,052/0,70
Halland 1/0,303/0,910/01/0,302/0,615/1,522/0,612/0,610/01/0,301/0,3014/4,25
Jämtland 0/01/0,770/00/00/00/02/1,544/3,074/3,074/3,070/00/0
Jönköping 0/00/02/0,550/03/0,832/0,552/0,557/1,941/0,282/0,553/0,831/0,28
Kalmar 0/01/0,410/00/02/0,821/0,411/0,415/2,040/00/01/0,411/0,41
Kronoberg 1/0,500/00/00/02/1,002/1,003/1,501/0,503/1,501/0,500/02/1,00
Norrbotten 0/00/01/0,400/01/0,401/0,402/0,802/0,802/0,800/00/01/0,40
Skåne 2/0,153/0,224/0,294/0,296/0,4413/0,9515/1,108/0,599/0,6614/1,034/0,294/0,29
Stockholm 15/0,647/0,3018/0,7714/0,6020/0,8543/1,8334/1,4542/1,7933/1,4138/1,6220/0,8512/0,51
Södermanland 0/01/0,340/02/0,680/01/0,343/1,028/2,712/0,680/01/0,341/0,34
Uppsala 1/0,271/0,270/00/06/1,596/1,595/1,3311/2,923/0,804/1,064/1,063/0,80
Värmland 0/00/02/0,713/1,070/01/0,360/02/0,713/1,075/1,783/1,071/0,36
Västerbotten 0/02/0,741/0,370/01/0,371/0,371/0,374/1,484/1,484/1,482/0,741/0,37
Västernorrland 0/02/0,812/0,811/0,413/1,222/0,811/0,415/2,041/0,412/0,810/01/0,41
Västmanland 0/01/0,370/02/0,731/0,373/1,104/1,463/1,103/1,102/0,732/0,731/0,37
Västra Götaland 12/0,707/0,415/0,295/0,295/0,2916/0,9429/1,7030/1,7524/1,4017/0,9913/0,766/0,35
Örebro 2/0,661/0,332/0,662/0,662/0,665/1,652/0,669/2,986/1,993/0,993/0,992/0,66
Östergötland 1/0,221/0,222/0,430/03/0,652/0,432/0,437/1,525/1,085/1,081/0,222/0,43
Totalt35/0,3431/0,3041/0,4034/0,3358/0,57112/1,09111/1,09160/1,56108/1,06113/1,1066/0,6556/0,55