Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/01/0,630/02/1,252/1,252/1,251/0,630/0
Dalarna 0/00/01/0,350/01/0,351/0,351/0,353/1,041/0,351/0,352/0,700/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,691/1,692/3,380/01/1,690/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/05/1,741/0,353/1,052/0,707/2,442/0,702/0,70
Halland 0/00/00/00/00/01/0,300/01/0,300/00/01/0,302/0,61
Jämtland 0/01/0,770/00/00/00/01/0,774/3,074/3,074/3,070/00/0
Jönköping 0/00/02/0,550/03/0,832/0,552/0,556/1,661/0,281/0,283/0,831/0,28
Kalmar 0/00/00/00/02/0,821/0,411/0,414/1,630/00/01/0,411/0,41
Kronoberg 1/0,500/00/00/02/1,002/1,002/1,001/0,503/1,501/0,500/02/1,00
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/01/0,070/01/0,071/0,071/0,070/00/0
Stockholm 4/0,171/0,044/0,175/0,213/0,1312/0,5112/0,5118/0,779/0,3811/0,474/0,176/0,26
Södermanland 0/01/0,340/02/0,680/01/0,343/1,028/2,711/0,340/01/0,340/0
Uppsala 1/0,271/0,270/00/05/1,336/1,595/1,3310/2,663/0,804/1,064/1,063/0,80
Värmland 0/00/02/0,713/1,070/01/0,360/01/0,363/1,074/1,423/1,071/0,36
Västerbotten 0/02/0,741/0,370/01/0,371/0,371/0,374/1,483/1,114/1,482/0,741/0,37
Västernorrland 0/02/0,812/0,811/0,413/1,222/0,811/0,414/1,631/0,412/0,810/01/0,41
Västmanland 0/01/0,370/02/0,730/03/1,104/1,463/1,103/1,102/0,732/0,731/0,37
Västra Götaland 1/0,061/0,060/00/00/01/0,0613/0,764/0,234/0,236/0,353/0,180/0
Örebro 2/0,661/0,331/0,331/0,332/0,665/1,652/0,669/2,985/1,652/0,662/0,662/0,66
Östergötland 0/01/0,221/0,220/02/0,431/0,221/0,226/1,302/0,434/0,870/02/0,43
Totalt9/0,0912/0,1215/0,1514/0,1424/0,2348/0,4751/0,5094/0,9248/0,4757/0,5631/0,3025/0,24