Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/02/1,250/02/1,255/3,130/04/2,513/1,880/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,350/01/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,680/00/01/1,680/01/1,68
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/00/00/05/1,742/0,701/0,350/00/0
Halland 1/0,301/0,300/00/01/0,302/0,601/0,303/0,904/1,200/00/02/0,60
Jämtland 0/00/00/00/00/00/02/1,530/01/0,761/0,762/1,530/0
Jönköping 0/01/0,280/01/0,282/0,551/0,287/1,930/01/0,286/1,650/02/0,55
Kalmar 2/0,812/0,812/0,810/02/0,811/0,413/1,221/0,412/0,810/00/02/0,81
Kronoberg 1/0,500/00/00/00/03/1,491/0,500/00/02/0,992/0,992/0,99
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/01/0,400/03/1,200/01/0,400/01/0,40
Skåne 0/02/0,154/0,293/0,224/0,297/0,5111/0,809/0,659/0,6511/0,8013/0,947/0,51
Stockholm 10/0,429/0,3813/0,557/0,2917/0,7221/0,8830/1,2623/0,9722/0,9321/0,8825/1,0513/0,55
Södermanland 0/02/0,670/00/00/01/0,341/0,340/00/00/00/01/0,34
Uppsala 3/0,781/0,265/1,302/0,523/0,784/1,048/2,081/0,265/1,305/1,308/2,083/0,78
Värmland 3/1,062/0,710/02/0,711/0,350/01/0,352/0,712/0,711/0,354/1,423/1,06
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,371/0,371/0,370/03/1,102/0,742/0,740/0
Västernorrland 2/0,821/0,410/00/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 2/0,731/0,360/00/00/02/0,733/1,095/1,811/0,363/1,094/1,450/0
Västra Götaland 4/0,234/0,233/0,179/0,528/0,467/0,4112/0,707/0,4113/0,758/0,467/0,414/0,23
Örebro 0/01/0,331/0,332/0,661/0,336/1,971/0,331/0,339/2,952/0,663/0,983/0,98
Östergötland 1/0,211/0,211/0,211/0,210/01/0,213/0,646/1,293/0,642/0,432/0,430/0
Totalt30/0,2929/0,2829/0,2829/0,2840/0,3962/0,6091/0,8867/0,6582/0,7971/0,6973/0,7145/0,44