Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/02/1,250/02/1,255/3,130/04/2,513/1,880/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,350/01/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,680/00/01/1,680/01/1,68
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/00/00/04/1,392/0,701/0,350/00/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,300/03/0,900/00/00/01/0,30
Jämtland 0/00/00/00/00/00/02/1,530/01/0,761/0,762/1,530/0
Jönköping 0/00/00/01/0,282/0,551/0,287/1,930/01/0,286/1,650/01/0,28
Kalmar 2/0,811/0,412/0,810/02/0,811/0,413/1,221/0,412/0,810/00/02/0,81
Kronoberg 1/0,500/00/00/00/03/1,491/0,500/00/02/0,992/0,991/0,50
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,070/01/0,071/0,072/0,150/02/0,150/02/0,151/0,07
Stockholm 2/0,082/0,081/0,044/0,174/0,178/0,347/0,294/0,172/0,082/0,086/0,252/0,08
Södermanland 0/02/0,670/00/00/01/0,341/0,340/00/00/00/01/0,34
Uppsala 3/0,781/0,265/1,302/0,523/0,784/1,046/1,561/0,264/1,045/1,307/1,823/0,78
Värmland 3/1,062/0,710/02/0,711/0,350/01/0,351/0,352/0,711/0,354/1,423/1,06
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,371/0,371/0,370/03/1,102/0,742/0,740/0
Västernorrland 2/0,821/0,410/00/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 2/0,731/0,360/00/00/02/0,733/1,095/1,811/0,363/1,094/1,450/0
Västra Götaland 0/01/0,061/0,060/01/0,060/04/0,232/0,122/0,123/0,175/0,291/0,06
Örebro 0/01/0,331/0,332/0,661/0,336/1,971/0,331/0,339/2,952/0,663/0,983/0,98
Östergötland 1/0,211/0,211/0,211/0,210/01/0,213/0,645/1,073/0,641/0,212/0,430/0
Totalt16/0,1514/0,1412/0,1214/0,1416/0,1534/0,3348/0,4628/0,2739/0,3834/0,3340/0,3921/0,20