Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,630/00/01/0,632/1,260/00/00/01/0,630/01/0,63
Dalarna 0/02/0,701/0,350/00/01/0,351/0,350/00/01/0,351/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/01/0,350/01/0,351/0,350/00/01/0,35
Halland 1/0,300/02/0,592/0,591/0,302/0,590/01/0,301/0,301/0,301/0,301/0,30
Jämtland 0/00/00/01/0,760/01/0,761/0,760/00/00/00/02/1,52
Jönköping 6/1,640/01/0,270/01/0,273/0,820/00/02/0,551/0,271/0,272/0,55
Kalmar 3/1,220/01/0,412/0,810/02/0,810/01/0,411/0,411/0,411/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/02/0,990/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 2/0,801/0,401/0,401/0,401/0,400/01/0,400/01/0,400/01/0,400/0
Skåne 2/0,144/0,291/0,073/0,227/0,505/0,365/0,364/0,293/0,222/0,142/0,143/0,22
Stockholm 14/0,5913/0,549/0,386/0,259/0,387/0,297/0,297/0,295/0,2110/0,424/0,173/0,13
Södermanland 0/00/01/0,330/00/02/0,670/00/00/00/01/0,330/0
Uppsala 1/0,263/0,772/0,512/0,512/0,510/02/0,512/0,511/0,261/0,262/0,514/1,03
Värmland 1/0,350/02/0,711/0,351/0,351/0,350/00/00/00/00/02/0,71
Västerbotten 3/1,100/00/01/0,370/02/0,731/0,373/1,100/01/0,371/0,372/0,73
Västernorrland 1/0,411/0,412/0,820/01/0,410/01/0,411/0,412/0,821/0,412/0,821/0,41
Västmanland 1/0,361/0,361/0,360/02/0,720/02/0,721/0,361/0,360/00/01/0,36
Västra Götaland 6/0,354/0,239/0,526/0,355/0,291/0,065/0,292/0,123/0,177/0,409/0,521/0,06
Örebro 2/0,650/01/0,331/0,332/0,651/0,331/0,330/01/0,331/0,330/02/0,65
Östergötland 0/00/00/01/0,210/01/0,212/0,431/0,210/00/00/04/0,86
Totalt43/0,4130/0,2935/0,3427/0,2635/0,3432/0,3129/0,2824/0,2322/0,2128/0,2726/0,2531/0,30