Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,630/00/01/0,632/1,260/00/00/01/0,630/01/0,63
Dalarna 0/01/0,351/0,350/00/01/0,351/0,350/00/01/0,351/0,351/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/01/0,350/01/0,351/0,350/00/01/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/01/0,301/0,30
Jämtland 0/00/00/01/0,760/01/0,761/0,760/00/00/00/01/0,76
Jönköping 5/1,370/01/0,270/01/0,272/0,550/00/02/0,551/0,271/0,272/0,55
Kalmar 3/1,220/01/0,412/0,810/01/0,410/01/0,411/0,411/0,410/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/02/0,990/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,070/00/01/0,070/00/01/0,070/00/00/01/0,07
Stockholm 3/0,131/0,040/01/0,041/0,040/01/0,040/00/00/02/0,080/0
Södermanland 0/00/01/0,330/00/02/0,670/00/00/00/01/0,330/0
Uppsala 1/0,263/0,771/0,262/0,512/0,510/02/0,512/0,511/0,261/0,261/0,263/0,77
Värmland 0/00/01/0,351/0,351/0,351/0,350/00/00/00/00/02/0,71
Västerbotten 3/1,100/00/01/0,370/02/0,731/0,373/1,100/01/0,371/0,371/0,37
Västernorrland 1/0,411/0,412/0,820/01/0,410/01/0,411/0,412/0,821/0,412/0,821/0,41
Västmanland 1/0,361/0,361/0,360/02/0,720/02/0,721/0,361/0,360/00/01/0,36
Västra Götaland 1/0,060/00/02/0,121/0,061/0,060/00/00/00/01/0,060/0
Örebro 2/0,650/01/0,331/0,332/0,651/0,331/0,330/01/0,331/0,330/02/0,65
Östergötland 0/00/00/01/0,210/00/01/0,211/0,210/00/00/02/0,43
Totalt20/0,199/0,0911/0,1112/0,1215/0,1415/0,1411/0,1111/0,1110/0,108/0,0811/0,1120/0,19