Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/02/0,691/0,350/02/0,690/02/0,692/0,690/02/0,69
Gotland 0/00/00/00/00/00/02/3,281/1,640/00/00/01/1,64
Gävleborg 2/0,700/00/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,35
Halland 0/02/0,591/0,290/01/0,291/0,291/0,291/0,290/00/00/01/0,29
Jämtland 0/00/01/0,761/0,761/0,760/00/00/00/00/02/1,511/0,76
Jönköping 1/0,270/03/0,820/01/0,270/03/0,822/0,542/0,541/0,271/0,270/0
Kalmar 0/00/01/0,401/0,402/0,811/0,400/00/00/00/04/1,622/0,81
Kronoberg 1/0,490/00/00/00/00/03/1,481/0,491/0,491/0,492/0,981/0,49
Norrbotten 0/00/01/0,401/0,400/00/01/0,400/00/00/02/0,800/0
Skåne 4/0,292/0,146/0,434/0,297/0,505/0,364/0,292/0,148/0,577/0,506/0,437/0,50
Stockholm 8/0,332/0,086/0,254/0,1710/0,418/0,336/0,259/0,377/0,2913/0,547/0,293/0,12
Södermanland 0/00/00/00/01/0,331/0,334/1,331/0,330/01/0,331/0,330/0
Uppsala 2/0,511/0,251/0,251/0,250/03/0,762/0,513/0,761/0,252/0,511/0,250/0
Värmland 1/0,351/0,351/0,351/0,350/02/0,711/0,350/03/1,062/0,710/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,361/0,360/01/0,360/01/0,362/0,73
Västernorrland 1/0,412/0,820/00/01/0,411/0,410/01/0,411/0,410/02/0,821/0,41
Västmanland 2/0,721/0,363/1,081/0,360/00/01/0,362/0,721/0,362/0,721/0,361/0,36
Västra Götaland 7/0,402/0,115/0,297/0,405/0,2910/0,576/0,348/0,469/0,523/0,172/0,118/0,46
Örebro 1/0,331/0,331/0,333/0,981/0,332/0,651/0,330/03/0,980/00/00/0
Östergötland 4/0,851/0,211/0,211/0,212/0,431/0,212/0,435/1,062/0,431/0,213/0,642/0,43
Totalt35/0,3315/0,1431/0,3028/0,2733/0,3236/0,3440/0,3836/0,3442/0,4035/0,3336/0,3433/0,32