Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/01/0,351/0,350/00/00/01/0,350/00/02/0,69
Gotland 0/00/00/00/00/00/02/3,281/1,640/00/00/01/1,64
Gävleborg 2/0,700/00/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,35
Halland 0/02/0,591/0,290/01/0,291/0,291/0,291/0,290/00/00/01/0,29
Jämtland 0/00/01/0,761/0,761/0,760/00/00/00/00/01/0,761/0,76
Jönköping 1/0,270/03/0,820/01/0,270/03/0,822/0,542/0,541/0,271/0,270/0
Kalmar 0/00/01/0,401/0,402/0,811/0,400/00/00/00/04/1,622/0,81
Kronoberg 1/0,490/00/00/00/00/03/1,481/0,491/0,491/0,492/0,981/0,49
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne 0/00/01/0,071/0,070/01/0,072/0,142/0,142/0,140/02/0,142/0,14
Stockholm 2/0,080/02/0,081/0,043/0,122/0,081/0,042/0,080/03/0,120/00/0
Södermanland 0/00/00/00/01/0,331/0,334/1,331/0,330/01/0,331/0,330/0
Uppsala 2/0,510/01/0,251/0,250/03/0,761/0,252/0,510/02/0,511/0,250/0
Värmland 1/0,351/0,351/0,351/0,350/00/01/0,350/03/1,062/0,710/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,361/0,360/01/0,360/01/0,362/0,73
Västernorrland 1/0,412/0,820/00/01/0,411/0,410/01/0,411/0,410/02/0,821/0,41
Västmanland 2/0,721/0,363/1,081/0,360/00/01/0,362/0,721/0,362/0,721/0,361/0,36
Västra Götaland 0/00/01/0,061/0,060/02/0,111/0,060/01/0,060/00/03/0,17
Örebro 0/01/0,331/0,333/0,981/0,331/0,331/0,330/03/0,980/00/00/0
Östergötland 3/0,641/0,211/0,211/0,212/0,431/0,212/0,434/0,852/0,430/03/0,641/0,21
Totalt16/0,158/0,0817/0,1614/0,1314/0,1315/0,1424/0,2319/0,1819/0,1812/0,1121/0,2019/0,18