Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar ej sjukdomsgruppen TBE. Statistik för TBE redovisas separat.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/01/0,630/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,351/0,352/0,691/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 1/1,641/1,640/01/1,640/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,351/0,353/1,040/00/00/00/00/00/00/0
Halland 2/0,592/0,590/01/0,294/1,180/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,271/0,271/0,271/0,271/0,270/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/01/0,400/02/0,810/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,491/0,491/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/02/0,800/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 3/0,216/0,431/0,076/0,435/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 5/0,2112/0,506/0,257/0,2911/0,460/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland 1/0,330/00/01/0,332/0,660/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 2/0,511/0,251/0,252/0,512/0,510/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 1/0,352/0,711/0,352/0,711/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,731/0,361/0,360/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/01/0,411/0,410/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/03/1,080/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 3/0,173/0,174/0,231/0,0614/0,800/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 1/0,331/0,332/0,652/0,652/0,650/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,210/00/03/0,640/00/00/00/00/00/00/0
Totalt26/0,2533/0,3222/0,2131/0,3056/0,540/00/00/00/00/00/00/0