Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen TBE men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.

Antalet fall och incidensen innefattar alltså samtliga virala meningoencefaliter. Data på enbart TBE visas årligen i Folkhälsomyndighetens epidemiologiska årsrapporter.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Kön 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Man50,7%53,1%52,5%54,3%48,5%51,5%50,7%52,0%51,3%49,1%53,2%48,3%54,1%46,5%51,9%54,5%53,4%
Kvinna49,2%46,8%47,4%45,5%50,8%48,4%49,2%47,9%48,5%50,5%46,7%51,6%45,8%53,0%48,0%45,0%46,0%
Okänt0,1%0,1%0,1%0,2%0,7%0,1%0,1%0,1%0,2%0,4%0,1%0,1%0,1%0,5%0,1%0,5%0,6%