Under 2015 rapporterades 880 fall av virala meningoencefaliter. TBE med 268 rapporterade fall var den vanligaste orsaken.

Antal fall: Virala meningoencefaliter 2011-2015, fördelning efter påvisat virus

Virala meningoencefaliter 2011-2015, fördelning efter påvisat virus, Antal fall

Enterovirus-meningoencefaliter

Molekylär typning av Enterovirus 2015

Totalt typades 273 prov från 259 patienter vid Folkhälsomyndigheten under 2015. Av dessa kom 175 prov från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit (64 %).

De fem vanligast förekommande enterovirustyperna under 2015 var Coxsackievirus (CV-) serotyp CV-B5, Echovirus (E-) serotyper E-6, E-30, E-11 och E-9.

Figur 2: De fem vanligast förekommande Enterovirustyperna 2015 jämfört med åren 2011-2014

Figur 2: De fem vanligast förekommande Enterovirustyperna 2015 jämfört med åren 2011-2014

CV-B5 var även den vanligaste serotypen bland prover från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit (12%).

Figur 3: Antal typade enterovirusprover per månad (ankomst) från patienter med enterovirusorsakad meningoenecefalit 2015 (n= 175)

Figur 3: Antal typade enterovirusprover per månad (ankomst) från patienter med enterovirusorsakad meningoenecefalit 2015 (n= 175).

Andra påvisade Enterovirusserotyper var: CV-B2, E-25, CV-A9, E-18, E-11, CV-B3, E-7, E-5, CV-A16, CV-B4, E-11 och E-15.

Fördelningen av serotyper visade lite variation beroende av vilket provmaterial som analyserades:

CV-B5 var den vanligast förekommande serotypen i likvorprov (12%) följt av E-6 (9,5%) och E-9 (7%). I avföringsprov/isolat var E-11 (12%) den vanligast förekommande serotypen, följt av E-30 (7%), E-6 (7%) och CV-B5 (6,5%).

Virologiska polioövervakning: Enterovirusisolering

Den virologiska polioövervakningen i Sverige baseras på isolering av enterovirus i avföringsprover från patienter med virusorsakad meningoencefalit. Därför är det mycket viktigt att Sverige upprätthåller en högkvalitativ isolering av enterovirus. Laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten är WHO certifierat och ackrediterat och enterovirusisolering används i enlighet med Folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer. Detta utgör en viktig del av det arbete som utförs i Sverige för att kunna säkerställa att landet även fortsättningsvis kan förklaras poliofritt.

I analysprocessen ingår att alla avföringsprover ympas på L20B- och RD-celler enligt WHO:s riktlinjer: 2015 analyserades 131 avföringsprov/isolat (och 46 likvorprov) med virusisolering däribland påvisades ingen vildtyps poliovirus eller poliovirusvaccinstam.

Enligt WHO:s riktlinjer har analysen av avföringsprov med isolering och efterföljande molekylära metoder den högsta sensitiviteten för påvisning av polio. Även om dem flesta länder i världen har varit poliofria i många år, är det mycket viktigt att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio eftersom risken för import till Sverige finns.

Vill vi därför vänligen påminna om:

  • vikten av att tänka på polio i diagnostiken av oklara förlamningssymptom (e.g. AFP) och vid serösa meningiter.
  • att skicka avföringsprovet (respektive enterovirusisolatet) till Folkhälsomyndigheten för att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio.