West Nile-virusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige och anmäls som viral encefalit.

Statistik för virala meningoencefaliter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

West Nile-virusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga fall av West Nile-infektion i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat 222 prover från 131 individer med frågeställning West Nile-infektion.

Rapporterade fall av West Nile-infektion har under de senaste 15 åren ökat i Europa och sjukdomen har spridit sig allt längre norrut, bland annat till Tyskland och Nederländerna.

Under 2023 rapporterades 709 fall, varav 67 dödsfall, som smittats i Europa. Flest fall rapporterades från Italien (n=336), Grekland (n=162) och Rumänien (n=103). Detta är en minskning jämfört med år 2022 (n=965) men antalet länder i Europa med rapporterade fall är det högsta sedan 2018.

Under åren 2012–2019 påvisades totalt nio positiva fall av West Nile-infektion i Sverige varav samtliga importfall.

Läs mer