West Nile-virusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige och anmäls som viral encefalit.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Statistik för virala meningoencefaliter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

West Nile-virusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga fall av West Nile-infektion i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat 222 prover från 131 individer med frågeställning West Nile-infektion.

Rapporterade fall av West Nile-infektion har under de senaste 15 åren ökat i Europa och sjukdomen har spridit sig allt längre norrut, bland annat till Tyskland och Nederländerna.

Under 2023 rapporterades 709 fall, varav 67 dödsfall, som smittats i Europa. Flest fall rapporterades från Italien (n=336), Grekland (n=162) och Rumänien (n=103). Detta är en minskning jämfört med år 2022 (n=965) men antalet länder i Europa med rapporterade fall är det högsta sedan 2018.

Under åren 2012–2019 påvisades totalt nio positiva fall av West Nile-infektion i Sverige varav samtliga importfall.

Läs mer