Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades inga fall av zikavirusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndigheten har analyserat prover från 15 individer med frågeställningen zikavirusinfektion. Inga större utbrott rapporterades globalt under förra året.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Läs mer