Fysisk aktivitet i arbetslivet

Lyssna

Fysiskt ansträngande arbete är vanligt i arbetslivet, samtidigt ökar stillasittandet inom många yrken. Oavsett om arbetet innebär mycket stående, stillasittande eller om det är fysiskt ansträngande så är det viktigt med rörelsevariation.

Ett hälsosamt och hållbart arbetsliv är grunden för arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna har möjlighet att påverka arbetet så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagarna har kunskaper om vilka risker olämpliga arbetsställningar, till exempel långvarigt stillasittande medför.

Åtgärder för mer rörelsevariation

Det behöver finnas en balans mellan aktivitet och återhämtning, och riskfyllda arbetsmo­ment behöver åtgärdas och begränsas. Aktiva pauser är exempel på åtgärder som främjar rörelsevariation och återhämtning vid stillasittande arbete. Andra sätt att få in rörelsevariation under arbetsdagen är att använda tekniska åtgärder så som headset för promenadmöten och stolar som möjliggör ett dynamiskt sittande.

Publikationen Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket för att ge arbetsgivare stöd i att tillsammans med medarbetarna skapa rörelse och rätt belastning i arbetslivet.

Läs mer om rörelsevariation i arbetslivet:

  • Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet

    Publicerad:

    Den här rapporten har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket för att ge arbetsgivare stöd i att tillsammans med medarbetarna skapa rörelse och rätt belastning i arbetslivet.