Trichinella spp., trikiner

Antikroppsbestämning i serum med ELISA och Western Blot (WB).

Analystyp
Indikation Eosinofili, feber, muskelvärk, periorbitala ödem. Oftast flera personer smittade efter gemensam måltid (epidemiologisk bakgrund).
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Vid negativt prov, som är taget tidigare än 5 veckor efter smitta, rekommenderas ny provtagning.

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Muskelbiopsi är en mycket okänslig metod, varför antikroppsbestämning rekommenderas i första hand. Korsreaktioner förekommer med andra maskar.

Gå till toppen av sidan