Analystyp
Indikation

Artbestämning av Legionella species med MALDI-TOF.

Provmaterial

Isolat av bakteriestam från human- eller miljöprov.

Provtagnings­anvisningar

Kontakta Folkhälsomyndighetens kundtjänst för mikrobiologi, tel. 010-205 24 44.

Följesedel för Legionella miljöprov. (PDF, 542 kB)

Transport

Isolat på legionella-agar (t.ex. BCYE) eller i transportmedium.

Svarstid Vid utbrottsutredning/smittspårning ca 2-4 veckor.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen är avgiftsfri för humanisolat inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammet.

Miljöprov debiteras enligt prislistan.