Analystyp
Indikation

Övervakning avseende molekylär epidemiologi för fall med akut Hepatit B (HBV) i landet. Typningsresultaten kan i sekundärt syfte användas för vaccin-escape studier (virusstammar av Hepatit B-viruset (HBV) som muterat så att vaccin inte skyddar effektivt). Den molekylära typningsmetodiken möjliggör dessutom att påvisa smittkedjor vilket kan användas för att rikta preventionsinsatser.

Provmaterial Serum, plasma.
Provtagnings­anvisningar

Volym: 400 µL.

Transport
  • Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid Analys sker när flera prover inkommit från det utbrott som skall kartläggas. Analysen tar 2-3 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäls av det laboratorium som utfört primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.