Hepatit B-virus (Molekylär typning)

Lyssna

Molekylär typning av hepatit B-virus med sekvensering.

Indikation

Övervakning avseende molekylär epidemiologi för fall med akut Hepatit B (HBV) i landet. Typningsresultaten kan i sekundärt syfte användas för vaccin-escape studier (virusstammar av Hepatit B-viruset (HBV) som muterat så att vaccin inte skyddar effektivt). Den molekylära typningsmetodiken möjliggör dessutom att påvisa smittkedjor vilket kan användas för att rikta preventionsinsatser.

Provmaterial
Serum, plasma.
Provtagnings­anvisningar

Volym: 400 µL.

Transport
  • Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid
Upp till 10 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Anmäls av det laboratorium som utfört primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.