Analystyp
Indikation

Vid positiv parotitdiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning. Övervakningsprogrammet möjliggör smittspårning vid utbrottssituation (eller sporadiska fall), upptäcka ev. vaccingenombrott samt kunna fastställa sannolikt smittland.

Provmaterial

Saliv, urin.

Provtagnings­anvisningar

Volym: 400 µL.

Transport

Prov förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).

Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

Svarstid Upp till 10 arbetsdagar. Kortare svarstid vid akuta frågeställningar (t.ex. Vaccinstam påvisning)
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.