Parotitvirus, påssjuka (Molekylär typning)

Lyssna

Molekylär typning av påssjukevirus med sekvensering.

Indikation

Vid positiv parotitdiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning. Övervakningsprogrammet möjliggör smittspårning vid utbrottssituation (eller sporadiska fall), upptäcka ev. vaccingenombrott samt kunna fastställa sannolikt smittland.

Provmaterial

Saliv, urin.

Provtagnings­anvisningar

Volym: 400 µL.

Transport
  • Prov förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid
Upp till 10 arbetsdagar. Kortare svarstid vid akuta frågeställningar (t.ex. Vaccinstam påvisning)
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.