ESBL-producerande Gramnegativa bakterier (Sekvensering)

Lyssna

Helgenomsekvensering för påvisning av cefalosporin och/eller karbapenemresistens, epidemiologisk typning (helgenomsekvensering, SNP-analys).

Indikation

Vid genetisk verifiering av resistensgener hos isolat med nedsatt känslighet/resistens mot cefalosporiner och/eller karbapenemer.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Transport
Svarstid
Inom 5-10 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Enterobacterales med påvisad ESBL, oavsett typ, anmäls enligt Smittskyddslagen.

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Avgiftsfritt om inom ramen för ett nationellt mikrobiellt övervakningsprogram.

Mer om: Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Genotypisk detektion av resistensgener för ESBL-A, ESBL-M och ESBL-CARBA utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys.

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för ESBL.

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium och via SmiNet i de fall då det är befogat.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.