Underleverantörer av laboratorieanalyser

Lyssna

Folkhälsomyndighetens underleverantörer av laboratorieanalyser (hänvisningslaboratorier) finns i bifogad lista. Vanligen anlitas underleverantör för verifiering av resultat eller för analyser som inte utförs i Sverige.

Hänvisningslaboratorier är underleverantörer som tar emot prov från Folkhälsomyndigheten för analys. Proverna registreras på myndigheten innan de vidarebefordras och provsvaret går via Folkhälsomyndigheten till den ursprungliga insändaren. Analys som utförs av hänvisningslaboratorium svaras inte ut som ackrediterad oavsett hänvisningslaboratoriets ackrediteringsstatus.

Hänvisningslaboratorier – underleverantörer av laboratorieanalyser (PDF, 152 kB)