Ämnesområden
År

64 träffar inom Nyheter

 • Nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Publicerad:

  Från den 1 mars 2023 gäller nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Reglerna innebär bland annat en återgång till de krav på denaturering av desinfektionsmedel som gällde före pandemin. Nya krav ställs också på kontrollbolag som utför extern kontroll.

 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

  Publicerad:

  Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna.

 • Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt

  Publicerad:

  Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre

 • Nikotinsnus och e-cigaretter vanligt bland unga

  Publicerad:

  Det har blivit vanligt bland unga att använda nyare nikotinprodukter som nikotinsnus och e-cigaretter. Nästan var femte kvinna i åldern 16-29 år uppger att de använder nikotinsnus, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

 • Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

  Publicerad:

  Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att följa förekomsten av influensa i befolkningen. Nu söker myndigheten fler som vill delta och bidra som sentinelläkare.

 • Viktigt att vaccinera sig nu när spridningen av covid-19 ökar

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre nivå under de senaste veckorna. Därför är det hög tid att se till att man är vaccinerad enligt gällande rekommendationer. För äldre personer och de i medicinsk riskgrupp är det särskilt

 • Ny undersökning visar på fortsatt låg kunskap om hiv

  Publicerad:

  Bara fyra av tio i den svenska befolkningen känner till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Det visar en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört. Cirka fem tusen personer mellan 16 och 97 år deltog i studien.

 • Ökad kunskap om migranter som lever med hiv

  Publicerad:

  Internationell forskning visar att stigma kring hiv och rasism orsakar en högre grad av psykisk ohälsa och utsatthet hos icke-vita hbtqi-personer. Samtidigt kan socialt stöd minska dessa konsekvenser. Bland migranter i Sverige som lever med hiv kopplas de flesta utmaningarna snarare till den

 • Samarbetsorganisation för världens folkhälsomyndigheter håller årsmöte i Stockholm

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten står värd när den internationella organisationen IANPHI i veckan håller sitt årsmöte i Stockholm. Temat för årets konferens är ”Pandemier, konflikter och klimathot – nya roller och utmaningar för nationella folkhälsoinstitut”.

 • Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig

  Publicerad:

  Spridningen av influensa tilltar i Europa och antalet fall ökar även i Sverige. Under vintern riskerar smittspridning av influensa att bli omfattande samtidigt som covid-19 fortsatt cirkulerar. Det är hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig mot säsongsinfluensa nu för att vara skyddade i