Spridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den omfattande smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter. Att stanna hemma när man är sjuk är särskilt viktigt när allt fler återgår till sina arbetsplatser och skolorna startar igen efter helgerna.

Antalet bekräftade fall av influensa fortsätter att öka och RS-virus ligger på samma höga nivå som vecka 51. De bekräftade fallen av covid-19 minskade något under vecka 52 jämfört med veckan innan. På grund av jul- och nyårshelgerna kan det vara en viss eftersläpning i data som rapporteras in, och antalet bekräftade fall kan påverkas av tillfälligt förändrade mönster i vårdsökande och provtagning. Om antalet inrapporterade fall är för lågt betyder det att fler i samhället nu är sjuka än vad statistiken visar. Sammantaget bedöms spridningen av luftvägsvirus vara på en hög nivå och belastningen på sjukvården är stor.

Under vecka 52 har hittills 35 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats, men antalet väntas stiga på grund av efterrapporteringar. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 48 nya patienter per vecka. Hittills har 255 bekräftade fall rapporterats avlidna med covid-19 vecka 51. Det kan jämföras med ett medeltal på 124 avlidna de tre föregående veckorna.

Bekräftade fall av influensa har ökat med 20 procent mellan vecka 51 och 52. Sedan säsongen startade vecka 48 har ökningen av antal fall varit kraftig. Antalet intensivvårdade patienter med bekräftad influensa har ökat och vecka 52 har hittills 43 nyinlagda patienter rapporterats.

– I nästa vecka är det många som återgår till sina arbetsplatser efter ledigheten och skolorna startar igen, och därför är det viktigt att vi alla hjälps åt nu. Du som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har samlat information till allmänheten om hur man kan skydda sig själv och andra mot vinterns smittor på en egen webbsida.

Läs mer