Utsatthet i barndomen ökar risken för att drabbas av psykiatriska tillstånd som vuxen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Personer som har vuxit upp i utsatthet har en markant högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd i vuxen ålder. Risken var högst bland de som hade minst en förälder som hade vårdats för psykiatriska tillstånd eller hade beroendeproblematik. Det visar en studie från Folkhälsomyndigheten.

Studien har gjorts i samarbete med Uppsala universitet och Karolinska Institutet och bygger på registerdata för de knappt 500 000 personer som föddes i Sverige mellan 1969 och 1973. Resultaten visar bland annat att risken att drabbas av psykiatriska tillstånd var högst för de personer vars föräldrar hade vårdats för psykiatriska tillstånd, följt av kvinnor som förlorat en förälder genom suicid och män som upplevt beroendeproblematik hos en förälder. Att ha vuxit upp med flera av de totalt sju indikatorerna på utsatthet som ingick i studien innebar också en kraftigt förhöjd risk för framtida psykiatriska tillstånd.

Socioekonomiska faktorer spelade också en viktig roll för sambanden. Låg socioekonomisk status, både under uppväxten och som vuxen, visade sig öka risken för psykiatriska tillstånd senare i livet. Ju högre utbildning en person hade vid 30 års ålder, desto lägre risk för psykiatriska tillstånd senare i livet.

̶ Detta understryker hur viktigt det är att uppmärksamma personer med erfarenhet av utsatthet i barndomen, så att de får den hjälp och stöd de behöver. Det är även viktigt att vårdgivaren tidigt uppmärksammar eventuella efterföljande psykiatriska och somatiska sjukdomar, säger Emma Björkenstam, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Att skyddsfaktorerna runt barn och unga som växer upp i utsatthet stärks är även det viktigt, samt att se över hur strukturella faktorer som till exempel föräldrars socioekonomi, boende och fritidsaktiviteter kan förbättras.

Så mättes utsatthet i barndomen

Resultaten bygger på en registerbaserad studie, där flera nationella register från bland annat Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån samkördes för att ta fram datamaterialet.

Utsatthet i barndomen mättes genom sju indikatorer som baseras på information om barnens föräldrar: dödsfall, suicid, beroendeproblematik, vård för psykiatriska tillstånd, allvarlig kriminalitet, ekonomisk utsatthet och multipla flyttningar.

Psykiatriska tillstånd definierades som att personen vårdats i antingen slutenvård eller specialiserad öppenvård med en psykiatrisk diagnos från 30 års ålder.

Läs mer