Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

106 träffar inom Nyheter filtrerat på Smittskydd och sjukdomar

 • WHO: Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa

  Publicerad:

  WHO bedömer att mpox inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 11 maj 2023.

 • Folkhälsomyndigheten uppdaterar stöd för pandemiberedskap

  Publicerad:

  Covid-19-pandemin har gett viktiga lärdomar om hur samhället behöver förbereda sig för spridning av ett nytt och okänt virus. Folkhälsomyndigheten har nu gjort en första uppdatering av planeringsstödet till regioner, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer.

 • Kunskapssammanställning om individbaserad riskbedömning av blodgivare

  Publicerad:

  Andra länders erfarenheter av individbaserad riskbedömning av blodgivare kan överföras till svenska förhållanden, men skulle kräva utveckling av en modell anpassad för Sverige.

 • Sveriges framgångsrika arbetssätt mot antibiotikaresistens kan användas som inspiration internationellt

  Publicerad:

  Sverige fortsätter att erbjuda stöd till andra länder i det viktiga arbetet mot antibiotikaresistens. En interaktiv e-utbildning som kan användas som inspiration internationellt lanseras inom kort. Den har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och regionernas nationella arbetsgrupp Strama,

 • Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

  Publicerad:

  För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det. Hittills har färre än hälften av personer 80 år och äldre vaccinerat sig med den rekommenderade påfyllnadsdosen sedan den 1 mars. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu

 • Gott skydd genom vaccinationsprogrammet för barn trots utmaningar under pandemin

  Publicerad:

  Barnvaccinationsprogrammet i Sverige har fungerat bra trots pandemin, men det har inte varit utan ansträngning. Tack vare barnhälsovården, elevhälsan och inte minst föräldrarna har de allra flesta barnen fått sina vaccinationer i tid. Nu startar WHO:s vaccinationsvecka som syftar till att öka

 • Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022

  Publicerad:

  Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar ökade under 2022 och närmar sig nu samma nivåer som före pandemin. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2022 i Sverige.

 • Krav på smittspårning för covid-19 upphör

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna

 • IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet

  Publicerad:

  Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna som intensivvårdades på grund av covid-19, jämfört med perioder med andra virusvarianter. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten. Förklaringen är sannolikt

 • Särskilda krav för inresande från Kina tas bort

  Publicerad:

  Smittspridning av covid-19 i Kina minskar och liknar allt mer situationen i den övriga världen inklusive den i Sverige. Regeringen har därför beslutat att inte förlänga kravet på negativt covid-19-test för inresande från Kina. Från och med den 19 februari 2023 finns det därför inga särskilda krav