Tro på din förmåga och våga synas!

Lyssna

Att sprida kunskap om levnadsvanor och matvanor är en viktig del i både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Men hur kan man nå ut brett och skapa förändring? Tema folkhälsa har haft ett samtal med Malin Sand, dietist och folkhälsostrateg i Region Norrbotten, om hur hon använder olika kanaler för att nå ut till sina målgrupper.

Det behövs ett mer utåtriktat folkhälsoarbete i Norrbotten

Malin berättar att i Norrbotten finns stora folkhälsoutmaningar kopplade till levnadsvanor, det handlar om högt blodtryck, övervikt, obesitas och högre insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och kortare medellivslängd än övriga landet. Det finns också stora variationer inom länet, mellan olika kommuner, olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Malin säger vidare att de största utmaningarna är att många av oss sitter för mycket stilla och har ohälsosamma matvanor.

kvinna i ett kök med frukt, grönsaker och kryddor

– Norrbottningarna äter bland annat alldeles för lite frukt och grönsaker – sämst i landet faktiskt enligt Hälsa på lika villkor, säger Malin.

Genom att öka kunskapen om hälsosamma levnadsvanor bland de som träffar befolkningen på olika platser tror Malin att vi kan nå längre. Inte bara genom att stärka hälso- och sjukvårdspersonal, utan till exempel också genom blivande lärare och andra som möter folk dagligen i civilsamhället.

– En utmaning i arbetet är att man sällan ser resultat direkt. Folkhälsoarbete tar tid men man får också komma ihåg att glädjas åt det som faktiskt går framåt. Exempelvis låg Norrbotten i topp i Socialstyrelsens senaste rapport när det gäller att som patient i primärvården få frågor och rådgivning om levnadsvanor. Det var glädjande! säger Malin.

Viktigt att nå människor där de finns

– Jag försöker hitta roliga sätt, samtidigt som jag lyfter fram vetenskapen bakom mina budskap. Det ska vara lätt att göra rätt! Att göra någon mindre förändring och försöka stärka det som redan funkar bra. Jag försöker också tänka på och hitta möjligheter att nå människor där de finns, fortsätter Malin.

Ett exempel var att uppmuntra till att man på en mansdominerad arbetsplats fick byta matlådor med varandra för att på så sätt reflektera mer över maten i lådan.
– bland blev det kanske lite extra grönsaker i lådan när någon annan skulle äta maten. Det handlar nog ofta om att utmana, hitta nya sätt och att våga testa, säger Malin.

Att använda sig av olika kanaler för att nå ut

Malin berättar att allt började när hon var med och tog fram nya, norrbottniska kostråd. De togs fram i det gemensamma arbetet mellan Norrbottens folkhälsostrategi och Norrbottens livsmedelsstrategi. Syftet var att förena budskapen kring mat och klimat och visa på att det som är bra för hälsan också är gynnsamt för klimatet, miljön och Norrbotten. Råden bygger på Livsmedelsverkets kostråd men med en ”Norrbottnifiering” för att upplevas ännu mer relevanta för norrbottningen. I detta sammanhang togs också ”Handla rätt” fram, det är en guide som vägledning i butik. – Jag tror det var att dessa kostråd lanserades som blev startskottet för min medverkan i lokalradion, vilket varit superkul! Jag har i perioder medverkat löpande i lokalradion och blir ofta inbjuden när det är något särskilt på gång kopplat till mat eller hälsa, säger Malin.

Ett exempel Malin nämner är när hon var stående gäst i ”Hälsoföljetongen”. Programledaren förde matdagbok och genom den togs upp olika teman upp, så som måltidsordning och innehåll i de olika måltiderna.

– Vi pratade frukost, mellanmål, fredagsmys, sockersug med mera. Det var roligt, och jag tror att det uppskattades bland lyssnarna. Enkla tips som kan fungera i vardagen helt enkelt. Det är kul med radio för man får chansen att nå grupper som vi annars kan ha svårt att nå, till exempel de som jobbar hemma med radion på, eller män som arbetar i gruvan och har hörselkåpor med radio, säger Malin.

Ett annat exempel är ”Må bra med mat hela livet”, om hälsosamt ätande med fokus på seniorer. Här lyfts vikten av att uppmärksamma minskad aptit tidigt och hur man kan tänka på ett nytt sätt kring mat för att bibehålla muskler och ork. Malin har även föreläst på seniorträffar runt om i Norrbotten och utbildat studiecirkelledare som i sin tur kan föra budskapen vidare inom seniorgruppen. Lokala medier har ofta fångat upp detta och skrivit några rader, vilket i sin tur leder till att det budskapet når ut till fler.

Andra exempel på hur Malin jobbar med olika kanaler är korta filmer och klipp med hälsosamma tips, t.ex. filmade butiksvandringar med tips på hur man kan tänka när man handlar inom de olika livsmedelsgrupperna. Dessa har spridits via regionens egna sociala medier och har uppmärksammats av många.

– Mitt bästa tips är att våga synas! Om vi som profession inte syns i medierna tror jag att man vänder sig till andra källor istället. Och vi har ju kunskapen! Ju fler det är som syns desto lättare blir det för fler att våga. Det behöver inte vara perfekt. Ett tips jag fått och som jag tycker kan vara hjälpsamt i kontakt med media är att förbereda sig genom att tänka ut tre saker man vill få sagt och tre saker man inte vill säga - då känner jag mig tryggare och får förhoppningsvis fram ett tydligt och korrekt budskap, säger Malin.

Vad ser du framåt i tiden om du får tänka visionärt?

– Visionen är ju såklart att vi vänder utvecklingen och får till fler friska år för alla. Jag tänker att vi har mycket att vinna med att få till en bred samverkan i samhället i stort.

Malin lyfter att vi genom styrning och ledning både nationellt och lokalt kan skapa samhällen som främjar hälsosamma val, t ex miljöer som ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för alla. Vi behöver också skapa hälsosamma matmiljöer, som att se över vilken typ av mat som erbjuds nära skolor och idrottsarrangemang där barn och unga vistas.

– Det är utmanande - men arbetar vi tillsammans tror jag nog att vi kan få till en hållbar förändring, avslutar Malin.

Lyssna på Malin Sand.

Malin Sand använder olika kanaler för att sprida sitt budskap. Här är ett exempel från P4 Norrbotten (sverigesradio.se)

Fotograf är John Sandström på Region Norrbotten.